• Pupils   |
  • Parents   |
  • Comunity

Time-table

 

     Hindustani vocal

      Wednesday: 5pm to 6pm

       Sunday: 5pm to 6pm

      ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯನ

 ಬುಧವಾರ: ಸಂಜೆ  5 ರಿಂದ   6 ರವರೆಗೆ

  ರವಿವಾರ: ಸಂಜೆ  5 ರಿಂದ   6 ರವರೆಗೆ

     Carnatic Vocal

      Saturday: 3pm to 4pm

      Sunday: 3pm to 4pm

 ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯನ

 ಶನಿವಾರ: ಮದ್ಯಾಹ್ನ  3 ರಿಂದ   4 ರವರೆಗೆ

  ರವಿವಾರ: ಮದ್ಯಾಹ್ನ  3 ರಿಂದ   4 ರವರೆಗೆ

          Bharata Natyam

     Tuesday: 5pm to 6pm

     Sunday: 4pm to 5pm

                ಭರತನಾಟ್ಯ

  ಮಂಗಳವಾರ: ಸಂಜೆ  5 ರಿಂದ   6 ರವರೆಗೆ

  ರವಿವಾರ:   ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ   5 ರವರೆಗೆ

                    Flute

   Thursday: 5pm to 6pm

   Sunday: 4.30pm to 5.30pm

            ಕೊಳಲು ವಾದನ

  ಗುರುವಾರ: ಸಂಜೆ  5 ರಿಂದ   6 ರವರೆಗೆ

ರವಿವಾರ:   ಸಂಜೆ 4.30 ರಿಂದ   5.30 ರವರೆಗೆ

                    Tabla

      Saturday: 2pm to 3pm

      Sunday: 4pm to 5pm

              ತಬಲಾ ವಾದನ

 ಶನಿವಾರ: ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ   3 ರವರೆಗೆ

 ರವಿವಾರ:   ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ   5 ರವರೆಗೆ

                Santoor

    Monday: 5pm to 6pm

    Friday: 5pm to 6pm

            ಸಂತೂರ್ ವಾದನ

  ಸೋಮವಾರ: ಸಂಜೆ  5 ರಿಂದ   6 ರವರೆಗೆ

  ಶುಕ್ರವಾರ: ಸಂಜೆ  5 ರಿಂದ   6 ರವರೆಗೆ

                   Sitar

   Monday: 5pm to 6pm

    Friday: 5pm to 6pm

               ಸಿತಾರ್ ವಾದನ

 ಸೋಮವಾರ: ಸಂಜೆ  5 ರಿಂದ   6 ರವರೆಗೆ

 ಶುಕ್ರವಾರ: ಸಂಜೆ  5 ರಿಂದ   6 ರವರೆಗೆ

ಸಂಗೀತ ತರಗತಿಗಳ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ

 

          

            Monday   

     5pm to 6pm:  Santoor and Sitar

 

              ಸೋಮವಾರ

           ಸಂಜೆ  5 ರಿಂದ   6 ರವರೆಗೆ   ಸಂತೂರ್ ಮತ್ತು ಸಿತಾರ್

           

            Tuesday

        5pm to 6pm:  Bharata Natyam

 

                           ಮಂಗಳವಾರ

             ಸಂಜೆ  5 ರಿಂದ   6 ರವರೆಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ

          

          Wednesday

         5pm to 6pm:  Hindustani vocal

 

              ಬುಧವಾರ

       ಸಂಜೆ  5 ರಿಂದ   6 ರವರೆಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯನ                      

               

           Thursday 

                    5pm to 6pm:  Flute

 

               ಗುರುವಾರ

             ಸಂಜೆ  5 ರಿಂದ   6 ರವರೆಗೆ ಕೊಳಲು ವಾದನ

       

              Friday         

        5pm to 6pm:  Santoor and Sitar

 

              ಶುಕ್ರವಾರ

      ಸಂಜೆ  5 ರಿಂದ   6 ರವರೆಗೆ   ಸಂತೂರ್ ಮತ್ತು ಸಿತಾರ್

                

                       Saturday

                 2pm to 3pm: Tabla

            3pm to 4pm: Carnatic vocal

 

                                ಶನಿವಾರ

          ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ   3 ರವರೆಗೆ  ತಬಲಾ ವಾದನ

  ಮದ್ಯಾಹ್ನ  3 ರಿಂದ   4 ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯನ          

          

            Sunday

        3pm to 4pm: Carnatic vocal

        4pm to 5pm: Bharata Natyam

        4pm to 5pm: Tabla

        4.30pm to 5.30pm: Flute 

        5pm to 6pm:  Hindustani vocal

 

                      ರವಿವಾರ   

ಮದ್ಯಾಹ್ನ  3 ರಿಂದ   4 ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯನ         

     ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ   5 ರವರೆಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ

     ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ   5 ರವರೆಗೆ  ತಬಲಾ ವಾದನ

     ಸಂಜೆ 4.30 ರಿಂದ   5.30 ರವರೆಗೆ  ಕೊಳಲು ವಾದನ

      ಸಂಜೆ  5 ರಿಂದ   6 ರವರೆಗೆ  ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯನ